Çokgenlerin İç Açıları Toplamı

Matematik - Canlandırma

Bir çokgenin bir iç açısı ve aynı köşeye ait dış açısı bütünler açılardır. Bütünler açıların ise toplamları 180° dir. Buradan yola çıkarak çokgenin kenar sayısı ya da köşe sayısı kadar bütünler açı çifti olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgiyi kullanarak n kenarlı bir çokgen için n · 180° şeklinde hesaplayacağımız toplam, bize bu çokgenin iç ve dış açılarının toplamını verir. Bunun yanısıra, bir çokgenin dış açıları ölçüleri toplamının 360° olduğunu da  biliyorsak, bu iki bilgiyi kullanarak n-kenarlı bir çokgenin iç açıları ölçülerinin toplamını (n · 180°) - 360° şeklinde hesaplayabiliriz. Bu ifadeyi sadeleştirdiğmizde, üçgenin iç açıları ölçülerinin toplamı formülü olan (n – 2) · 180° ifadesine ulaşabiliriz.

Bu konu anlatımında, bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamının, çokgenin dış açıları ölçüleri toplamı da kullanılarak nasıl hesaplanabileceğini öğreneceksiniz.