Çokgenlerin Çevre Uzunluklarını Hesaplama

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Bir şeklin kenar uzunluklarının toplamına bu şeklin çevre uzunluğu denir. Dikdörtgenin ve paralelkenarın karşılıklı kenarları birbirine eşit olduğundan, bu çokgenlerin çevre uzunluklarını bulmak için kısa ve uzun kenarların uzunluklarını ayrı ayrı 2 ile çarpıp daha sonra bu çarpımları toplayabiliriz. Bunun yerine kısa ve uzun kenarların uzunluklarının toplamını bulup sonucu 2 ile çarparak da bu çokgenlerin çevre uzunluklarını hesaplayabiliriz. Karenin ve eşkenar dörtgenin ise tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olduğundan, bu çokgenlerin çevre uzunluğunu bulmak için bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpmak yeterlidir.  Üçgenin ve yamuğun kenarları arasında belirli bir eşitlik ilişkisi olmadığından bu çokgenleri bulmak için tüm kenar uzunluklarını toplamamız gerekir.

Bu interaktif etkinlikte dikdörtgenin, paralelkenarın, eşkenar dörtgenin, karenin, üçgenin ve yamuğun çevre uzunluğunu nasıl hesaplayabileceğinizi görebilirsiniz.