Çokgenlerin Çevre Uzunluğunu Tahmin Etme

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Şekillerin çevre uzunluğunu tahmin etmek için çevre uzunluğunu bildiğimiz bir şekilden yola çıkabilir ve bu şekillerin kenarları arasında bir kat ilişkisi arayabiliriz. Örneğin bir şeklin kenar uzunlukları diğer şeklin iki katıysa, bu şeklin çevre uzunluğu da diğer şeklin iki katı kadar olacaktır.

Bu interaktif etkinlikte, çevre uzunluğunu bildiğiniz bir şekilden yola çıkarak başka bir şeklin çevre uzunluğu hakkında  tahmin yürüteceksiniz. Benzer bir şeklin çevre uzunluğunu kullanarak nasıl iyi bir tahmin yapılabileceğini görecek ve tahmininizin gerçek çevre uzunluğuna yakınlığını gözlemleyeceksiniz.