Çok Büyük ve Çok Küçük Sayıların Bilimsel Gösterimi

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Çok büyük veya çok küçük sayılar 10'un farklı tam sayıları kullanılarak daha kısa bir şekilde ifade edilebilir. Bu farklı ifadelerden 10'un kuvvetinden farklı olan çarpanı 1'e eşit veya 1 ile 10 arasında olanlar bilimsel gösterim olarak adlandırılır.

Bu interaktif etkinlikte, verilen çok büyük veya çok küçük sayıları 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak daha kısa bir şekilde ifade edebilirsiniz. Bu ifade şekillerinizden bir tanesini bilimsel gösterim olacak şekilde yazarak bilimsel gösterim kavramı ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.