Coğrafi Keşiflerden Sonra Gelişen Ticaret Yolları

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Coğrafi Keşifler sonucunda o zamana kadar ticarette vazgeçilmez taşımacılık yolları olan Baharat Yolu ve İpek Yolu yerini denizlere bıraktı. Değişen ticaret yolları, Osmanlı Devleti’nin büyük ekonomik kayıplara uğramasına neden oldu. Batı Avrupa’da liman kentlerinin önem kazanması, kent nüfusunun artmasına ve kentlerin gelişmesine yol açtı.

Bu konu anlatımındaa Coğrafi Keşifler'den sonra gelişen ticaret yollarından bahsedilmektedir.