Coğrafi Keşifler

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Hem karada hem de denizde ticaretin gelişmesi Avrupalıların çevrelerindeki dünyaya etmeye başladılar. Ayrıca pusula’nın kullanımı, harita tekniklerinin gelişmesi ve dayanıklı gemilerin yapılması sonucundan denizciler daha rahat okyanuslara açılmaya başladı. Bunun üzerine denizciler, yeni yerler keşfetmek için denizlere açıldılar. Bu deniz yolculukları Orta Çağ sonlarında pek çok yerin keşfedilmesine yol açtı ve coğrafi keşiflerin başlangıcını oluşturdu.

Bu konu anlatımında, Coğrafi Keşiflerin nedenleri ve Coğrafi Keşifleri kolaylaştıran etkenler anlatılmaktadır.