Çocuk İşçiler

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Anayasamıza göre 15 yaşından küçük çocuklar herhangi bir işte çalıştırılamaz. Bu hak ise “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.” ifadesiyle korunmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan çocuk işçiler konusunda yapılan değerlendirmeleri izleyebilirsiniz.