Class Teaching: Biographies

İngilizce - Canlandırma

Biographies - 2. Ünite

Öğretmen konu anlatımını izleyerek insanların hayat hikayelerinden bahsederken kullanabileceğiniz kelimeler ve sorabileceğiniz sorular ile amaç ifade etmek için kullanabileceğiniz "to+verb" yapısını öğrenebilir, örnek cümlelerle öğrendiklerinizi ve "Simple Past Tense" (geçmiş zaman) yapısını pekişitirebilirsiniz.