Cebirsel İfadeler

Matematik - Canlandırma

Matematiksel ifadelerde sayıları temsil eden harflere değişken adı verilir. İçinde en az bir değişken bulunan ve bir işlem içeren ifadelere ise cebirsel ifadeler denir. Cebirsel ifadelerde bir değişkenin bir sayı ile çarpımı ifade edilirken işlem sembolü genellikle kullanılmaz. Örneğin 7 · x şeklinde bir cebirsel ifade arada çarpma işareti olmadan  7x şeklinde yazılabilir.

Bu konu anlatımında cebirsel ifade ve değişken tanımları verilmektedir.