Çarpma İşleminde Eksik Olan Rakamları Bulma

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

İki ya da üç basamaklı iki doğal sayıyı çarparken işleme ikinci çarpanın birler basamağından başlanır. Elde edilen çarpımlar birer basamak sola kaydırılarak alt alta yazılır ve ardından elde edilen bu çarpımlar toplanır.

İki ya da üç basamaklı çarpma işlemlerinin ara adımlarında bazı basamaklar eksik bırakılmıştır. Çarpanlarda bulunan her bir basamaktaki rakamları tek tek çarparak işlemin ara adımlarında verilmeyen basamakları bularak işlemleri tamamlayabilirsiniz.