Canlıların Sınıflandırılması

Fen Bilimleri - Canlandırma

Bilim insanları canlıları daha kolay incelemek için benzer özellikteki canlıları aynı grupta toplayarak canlıları sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmada canlılar; mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere dört grupta incelenir. Ayrıca, bitkiler kendi içinde çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olarak; Hayvanlar ise kendi içinde omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar olarak sınıflandırılır.

Bu konu anlatımında, canlılara örnekler verilmekte; benzerlik ve farklılıklarına göre canlılar sınıflandırılmaktadır.