Çaldıran Savaşı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Doğu Anadolu’da Safevi tehlikesinin önüne geçmek ve bu bölgede güvenliği sağlamak isteyen Yavuz Sultan Selim, büyük bir ordu ile Safevi Devleti’nin üzerine sefere çıktı. 1514’te Çaldıran’da yapılan savaşta Safeviler bozguna uğratıldı.

Çaldıran Savaşı ile ilgili konu anlatımında, bu savaşın sebebini, Osmanlı’nın bu savaşta hangi devlet ile savaştığı ve bu savaşın nasıl sonuçlandığını öğrenebilirsiniz.