Çağdaşlaşma Yolunda Türk Kadını

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Kadın ve erkek toplumsal yaşamın birbirini bütünleyen ayrılmaz iki parçasıdır. Ancak tüm dünyada kadınlar uzun yıllar boyunca erkeklerin yararlandıkları haklardan yararlanamadılar. Fransız İhtilali ile gelişen insan hakları düşüncesiyle birlikte bu durum değişmeye başladı. Bu değişim Osmanlı toplumunda da etkisini gösterdi. 1843 yılında Türk kadınları ebelik eğitimi alarak iş yaşamında kendilerini göstermeye başladı. 1869 yılında ise ilk kadın dergisi olan Terakki-i Muhadderat yayınlandı ve ilk kız öğretmen okulu olan Dar-ül Muallimat açıldı. Cumhuriyet döneminde ise 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu'yla toplumsal, kültürel ve ekonomik alanda kadın ve erkek eşitliği yasal güvence altına alındı. 1930 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme hakkı tanınırken, 1933 yılında Köy Kanunu'nda yapılan değişiklikle muhtar olabilme ve ihtiyar meclisine seçilme hakkına sahip oldular. Aynı yıl Gül Esin Aydın ili, Çine ilçesi, Karpuzlu bucağı muhtarı seçilerek Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olarak tarihe geçti.

Çağdaşlaşma yolunda Türk kadını ile ilgili konu anlatımında yüzyıllar boyunca tüm dünyada ve Osmanlı toplumunda da var olan erkek egemen toplum düşüncesi, Fransız İhtilali'nden sonra insan hakları düşüncesinin ön plana çıkmasıyla tüm dünyada bu alanda yaşanan değişim ve bu değişimin etkisiyle ülkemizde ve tüm dünyada kadın hakları alanında yaşanan gelişmeler hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.