Çağdaş Anayasaya Doğru

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Toplumsal düzeni sağlıklı olarak işletme ihtiyacı hukuk kurallarını ortaya çıktığı ve hukuk kuralları zaman içerisinde değişim gösterdiği açıklanmaktadır. Bu değişime bağlı düzenlemeler, bütün kanunların temel dayanağı olan anayasa üzerinde gerçekleştiği vurgulanmıştır. TBMM'nin 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasi adı verilen bir anayasa çıkarttığı, 1921 Anayasasının birinci maddesinin “hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” olduğu, 1921 Anayasasına göre yasama yürütme ve yargının tek elde toplandığı anlatılmaktadır.

Çağdaş Anayasa ile ilgili konu anlatımında, Cumhuriyet Devrimleri çerçevesinde hukuk sistemindeki değişikliklerin amacını öğrenebilirsiniz.