Büyük Taarruz İçin Yapılan Hazırlıklar

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Sakarya Savaşı'nın Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanmasından sonra vatanının tam bağımsızlığını sağlayacak bir barış için, Türk ordusunun kesin bir zafer kazanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle, Yunan ordusuna son darbeyi vuracak taarruz hazırlıklarına hız verilmiştir. Bu amaçla; Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisi süresiz olarak uzatılmıştır. Ülkenin tüm kaynakları ordunun ihtiyaçları için seferber edilmiştir. Doğu ve Güney Cephelerindeki birlikler Batı Cephesi'ne kaydırılmıştır. Sovyet Rusya, Fransa ve İtalya'dan yeni silahlar satın alınmıştır. Türk ordusunun asker sayısı artırılmıştır. Batı Cephesi'ndeki kuvvetler Birinci ve İkinci Ordu olmak üzere yeniden oluşturulmuştur.

Büyük Taarruz öncesi yapılan hazırlıklar anlatılmaktadır.