Büyük Selçuklu Devleti

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Orta Asya’da İslamiyet’i ilk kabul eden Büyük Selçuklu Devleti üzerinden İslamiyet’in siyasi, sosyal ve kültürel alanda meydana getirdiği değişimi anlatmak.

Orta Asya’da İslamiyet’i ilk kabul eden Büyük Selçuklu Devleti üzerinden İslamiyet’in siyasi, sosyal ve kültürel alanda meydana getirdiği değişimi anlatmak.