Büyük Nutuk Üzerine Bir Sohbet

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nın başından 1927 yılına kadar geçen tüm olayları Nutuk adlı konuşmada anlatmıştır. Nutuk, belgelere dayanması ve olayları bizzat yaşamış biri tarafından anlatılması nedeniyle İnkılap tarihinin en önemli kaynaklarından biri olmuştur.

Mustafa Kemal'in milletimizin doğru bilgilenmesini sağlamak ve cumhuriyete karşı yönelecek tehditler konusunda gelecek kuşaklara yol gösterecek eseri üzerinde Yakup Kadri ile yaptığı sohbete misafir olabilirsiniz.