Büyük Millet Meclisi'nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

TBMM tarafından İsyanlara karşı çeşitli önlemler alınmıştır. Ankara'da Rıfat Hoca başkanlığında biraraya gelen 150 din adamı Osmanlı Hükümeti'nin bu fetvasını geçersiz kılacak bir karşı fetva hazırlamıştır. Kuva-yı Milliye Birlikleri, Milli Mücadele yanlılarına karşı harekete geçen isyancılarla başarıyla mücadele etmiştir. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu kabul ederek isyancıları yargılamak amacıyla İstiklal Mahkemelerini kurmuştur.

Milli Mücadele'ye ve Büyük Millet Meclisi otoritesine karşı çıkarılan isyanları bastırmak üzere Büyük Millet Meclisi'nin aldığı önlemler ile ilgili bilgiler yer verilmektedir.