Büyük Millet Meclisi Açılıyor

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılmasıyla milli irade yok sayılmıştır. Bu durum milletin kararını belirleyecek yeni bir organ oluşturulmasını ve milli irade hakimiyeti için yeni bir meclisin açılmasını zorunlu hale getirmiştir. Yeni meclisin açılması için hazırlıklar başlamış ve tüm yurtta seçimler yeniden yapılmıştır. 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi açılmıştır.

Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağılmasından sonra yeni bir meclisin açılması için yapılan hazırlıklar ile 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılma sürecinde yaşananlar üzerinde durulmaktadır.