Büyük Millet Meclisi Açılıyor

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Osmanlı Mebusan Meclisinin dağıtılmasıyla milli irade yok sayılmış ve bu durum milletin kararını belirleyecek yeni bir organ oluşturulmasını ve Milli irade hakimiyeti için yeni bir meclisin açılmasını zorunlu hale getirmişti.

Bu konu anlatımında, Büyük Millet Meclisi'nin açılışı anlatılmaktadır.