Büyük Harfin Bazı Kullanım Yerleri - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu alıştırmada cümlelerde belirtilen kelimelerin hangilerinin yazımında büyük harfin kullanımına ilişkin bir yanlışlık olduğunun belirleyeceksin.