Buluşlar ve Keşifler

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Önceden var olmayan bir ürünün veya bilinmeyen bir fikrin ilk kez ortaya konulmasına buluş denir. Buluşlar, genellikle insanların gereksinimleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Buluş yapan kişilere mucit adı verilir. Mucitlerin gerçekleştirdiği buluşlar insanların ihtiyaçlarını karşılamak dışında keşiflerin yapılmasını, yani önceden var olsa bile var olduğu bilinmeyen şeylerin ortaya çıkarılmasını da sağlamıştır. Keşif yapan kişiler ise kaşif olarak adlandırılır.

Buluşlar ve Keşifler ile ilgili konu anlatımında buluş ve keşif kavramlarını öğrenebilir, mucit ve kaşif arasındaki farkların neler olduğunu görebilirsiniz.