Buharlaşma ve Yoğunlaşma Isısı

Fen Bilimleri - Canlandırma

Madde buharlaşırken ortamdan ısı alır. Kaynama sıcaklığındaki bir madde hal değiştirirken maddenin sıcaklığı değişmez. 1 gram katının buharlaşma süreci boyunca aldığı ısı miktarına buharlaşma ısısı denir. Madde yoğunlaşırken ortama ısı verir. Yoğunlaşma sıcaklığındaki bir maddenin, hal değiştirirken sıcaklığı değişmez. 1 gram gazın yoğunlaşma süresince aldığı ısı miktarına yoğunlaşma ısısı denir. Buharlaşma ısısı ve yoğunlaşma ısısı büyüklük olarak birbirine eşittir.

Maddelerin gaz halden sıvı hale ve sıvı halden gaz hale geçme süreci ısı alışverişi temelinde açıklanır.