Bölünerek Üreme

Fen Bilimleri - Canlandırma

Bölünerek üreme tek hücreli bir hücrenin iki eşit parçaya bölünmesiyle iki yavru meydana getirmesidir.

Bu konu anlatımında, bölünerek üremenin nasıl gerçekleştiğini ve bölünerek üreyen canlılara örnekler görebilirsiniz.