Bohr Atom Modeli

Fen Bilimleri - Canlandırma

Danimarkalı fizikçi Niels Bohr, elektronun çekirdek etrafındaki hareketini inceledi. Bohr, elektronların çekirdeğe belirli uzaklıklardaki yörüngelerde hareket ettiğini söylemiştir. Bohr’a göre elektronlar, bu belirli yörüngeler dışında hareket edemez. Bohr’dan hemen sonra, bilim insanları belirli bir zamanda elektronların konumunun kesin olarak bilinmesinin mümkün olmadığını keşfetmişlerdir. Bilim insanları, elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu yerleri elektron bulutunu olarak tanımlamıştır.  

Bu konu anlatımında, Bohr'un öne sürdüğü atom modeli ve Modern Atom Teorisi anlatılmaktadır.