Biyolojik Çeşitliliğin Önemi

Fen Bilimleri - Canlandırma

Bir bölgede var olan canlı türlerinin çeşitliliği ve toplam sayısı, o bölgedeki biyolojik çeşitliliği ifade eder.

Bu canlandırmada biyolojik çeşitliliğin ekosistemler ve toplumlar için önemini öğrenebilirsiniz.