Bitkilerin Sınıflandırılması

Fen Bilimleri - Canlandırma

Mikroskobik canlılar, mantarlar ve hayvanların yanı sıra bitkiler, canlılar aleminin benzer özelliklerdeki bireylerini barındıran bir diğer grubudur. Bitkiler, çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

Bu canlandırmayı izleyerek bitkilerin genel özellikleri ve nasıl sınıflandırıldıkları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.