Birleşik Zamanlı Fiilleri Kazandıkları Anlam Özelliklerini Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu interaktif etkinlikte, içinde altı çizili fiillerin bulunduğu cümleler ile bu fiillerin zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların kullanım sırasında kazandıkları anlam özelliklerini eşleştireceksiniz.