Birinci İnönü Zaferi Üzerine Bir Sohbet

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Birinci İnönü zaferin sonucunda; Yeni Türk devletinin saygınlığı artmıştır. Türk halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve düzenli orduya karşı daha çok güven duymaya başlamıştır. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına dair inancı pekişmiştir. İtilaf Devletleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sevr Antlaşması'nı zorla kabul ettirmek yerine Anadolu politikalarını gözden geçirmek zorunda kalmışlardır.

Batı Cephesi’nde İnönü mevkiinde Yunan saldırısına karşı yapılan savunma savaşı ile ilgili olarak milletvekilleri arasında geçen konuşma aktarılmaktadır.