Birinci İnönü Savaşı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Albay İsmet (İnönü) Bey komutasındaki Türk ordusu, 9 Ocak 1921 tarihinde Yunan ordusunu İnönü mevkiinde karşılamıştır. Yunan ordusu asker sayısı ve donanım bakımından Türk ordusundan üstün durumdaydı. Yunan ordusunun gerçekleştirdiği taarruz, asker ve donanım bakımından üstün olmasına rağmen, Türk ordusunun direnişi karşısında başarılı olamamıştır. 11 Ocak 1921 tarihinde Yunan ordusu mevzilerini terk ederek geri çekilmek zorunda kalmıştır. Birinci İnönü Savaşı, yeni kurulan düzenli ordunun ilk zaferi olmuş ve ülke içinde ve dışında oldukça önemli sonuçlar doğurmuştur.

Birinci İnönü Savaşı'nın nedenleri, Birinci İnönü Savaşı'nın gelişim süreci ve savaşın sonuçları anlatılmaktadır.