Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Türk Ermeni İlişkileri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkasya bölgesinde bağımsız bir Ermenistan Devleti kurmuşlardır. Osmanlı Devleti, bu gelişmeleri takip eden dönemde Mondros Ateşkes Anlaşması ile savaştan çekilmiştir. Ancak bu antlaşmanın 24. maddesini kendi çıkarları doğrultusunda yorumlayan Ermeniler, Doğu Anadolu’yu kendi topraklarına katmak amacıyla bu bölgede yaşayan Türklere karşı eylemlere başlamışlardır. Takip eden dönemde yaşananlar neticesinde 13 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Kars Antlaşması ile Ermenistan ile olan sınırımız bugünkü şeklini almış ve Ermeni Meselesi, Ermeni terör örgütlerinin yeniden ortaya çıktığı 1970’li yıllara kadar bir kez daha gündeme gelmemiştir.

Bu konu anlatımında, Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde Türk  ve Ermeni ilişkilerinin durumu ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.