Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemleri Çözme

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözümünü bulmak için eşitliğin korunumuna dikkat ederek bilinmeyen terim yalnız bırakılır. Bu şekilde çözüme ulaşılır.

Bu interaktif etkinlikte verilen bir denklemin çözüm adımları tek tek yazılarak denklemi sağlayan değere ulaşılır.