Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Matematik - Canlandırma

İçinde, eşitlik ve bir tane bilinmeyen olan matematiksel ifadelere bir bilinmeyenli denklemler, bilinmeyenin kuvvetine de denklemin derecesi denir. Katsayıları rasyonel sayı ve bilinmeyenin kuvveti 1 olan denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler, bilinmeyenin denklemi sağlayan değerine denklemin çözümü adı verilir. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler çözülürken, eşitliğin her iki tarafında da bilinmeyen içeren ifadeye ya da bilinmeyenlere uygulanan işlemlerin tersi uygulanır.

Bu animasyonda, günlük hayat örneği üzerinden değişkenin katsayısı bir rasyonel sayı olan birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözümü anlatılmaktadır.