Birim Kesirlerin Sayı Doğrusunda Gösterimi

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Bir bütünün bölündüğü parçalar sayı doğrusunda gösterildiğinde bu bütünün birim kesri sıfırdan sonraki ilk parçadır.

Birim kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi ile ilgili interaktif etkinlikte, paydanın değişimiyle birim  kesrin sayı doğrusundaki yerinin değişimini gözlemleyebilirsiniz.