Birbiriyle Anlamca İlişkili Kelimeleri Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, ”Atatürk'ün Fikir Hayatı” adlı metninde geçen anlamları verilen kelimelerin bulmacada bulunması istenmektedir.