Bir Üçgenin Açıları ile Kenarları Arasındaki İlişkiyi Belirleme

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Bir üçgenin açı ölçülerinin sıralaması temel alınarak kenar uzunluklarının sıralaması ile ilgili ya da kenar uzunluklarının sıralaması temel alınarak açılarının ölçülerinin sıralaması ile ilgili bir sonuca varılabilir.

Bu interaktif etkinlikte açı ölçüleri verilen üçgenlerin kenar uzunluklarını, kenar uzunlukları verilen üçgenlerin de açı ölçülerini bu kenar uzunluklarını dikkate alarak eşleştirmeye yönelik bir alıştırma yapacaksınız.