Bir Doğal Sayıyı Ondalık Gösterime Bölme

Matematik - Canlandırma

Bir doğal sayıyı bir ondalık gösterime bölerken ondalık gösterimdeki virgülü kaç basamak sağa kaydırırsak, bölünen sayıya da o kadar sıfır ekleriz. Böylece elde ettiğimiz doğal sayılarla bölme işlemine devam edebiliriz.

Bu konu anlatımını izleyerek bir doğal sayının bir ondalık gösterime nasıl bölündüğünü öğrenebilirsiniz.