Bir Çokluğun İstenen Kesir Kadarını Hesaplama

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Bir bütünün istenilen kesir kadarını hesaplamak için bütün, paydada belirtilen kadar eşit parçaya bölünür ve bu parçalardan paydaki sayı kadarı hesaplanır. Bir bütün olarak adlandırdığımız şey, tek bir parça yerine bir çokluktan meydana geldiğinde ise benzer şekilde çokluk paydada belirtilen sayı kadar eşit gruplara bölünür ve bu gruplardan paydaki sayı kadarının miktarı alınır. Kısaca ifade etmek gerekirse, bir çokluğun istenilen bir kesir kadarını hesaplamak için; Çokluk kesrin paydasına bölünerek birim kesre karşılık gelen miktar hesaplanır, daha sonra bu miktar kesrin payı ile çarpılır.

Bu interaktif etkinlikte bir bütünün istenen bir kesir kadarını bulma ile ilgili bilgilerinizi kullanarak, bir çokluğun istenen kesir kadarını model üzerinde hesaplayacak ve aynı hesaplamayı kullanmadan da nasıl yapabileceğinizi göreceksiniz.