Bir Cismin Farklı Yönlerden Görünümlerinin Çizilmesi

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Eş küplerle oluşturulmuş üç boyutlu cisimlerin sağdan, soldan, önden, arkadan ve üstten görünümlerini kareli kağıt kullanarak çizebiliriz.

Bu etkileşimli alıştırmada eş küplerle oluşturulmuş yapıların sağdan, soldan, önden, arkadan ve üstten görünümlerini çizebilirsiniz.