Bilimsel Gelişmeler

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Bacon ve Descartes’in önerdiği yeni bilimsel yönteme başvurulmasıyla birlikte matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında gelişmeler oldu. Isaac Newton (Nivton, 1642-1727) genel çekim yasasını buldu. Robert Boyle (Boyl, 1627-1691), elementin tanımını yaptı. Robert Hook (Rabırt Huk,  1635-1703) kendi yaptığı mikroskobu kullanarak hücreyi keşfetti. Bu ve benzeri gelişmeler ile birlikte, modern bilimin temelleri de atıldı.

Bu konu anlatımında, Bacon ve Descartes’in önerdiği yeni bilimsel yönteme başvurulmasıyla birlikte matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında yaşanan gelişmeler anlatılmadır.