Bilimsel Araştırmalarda Değişkenler

Fen Bilimleri - Canlandırma

Bilim insanları, araştırmaları sırasında çeşitli deneyler yaparlar. Bu deneylerde, araştırdıkları konuyu etkileyen durumları ve olayları incelerler. Bu durum ve olaylara değişken adı verilir. Değişkenler ise durumlarına göre farklı şekilde adlandırılır. Deney sonucunu etkileyen ve isteğe bağlı değiştirilebilen değişkenlere bağımsız değişken adı verilir. Bağımsız değişkende yapılan değişimden etkilenen değişkenlere bağımlı değişken denir. Değeri sabit tutulan ve etkisi incelenmeyen değişkenler ise kontrol edilen değişken adını alır.

Bu konu anlatımında, değişken kavramı tanımlanmaktadır. Ayrıca, değişkenlerin de durumlarına göre farklı şekilde adlandırılacağı vurgulanmakta; bağımsız değişken, bağımlı değişken ve kontrol edilen değişken kavramları açıklanmaktadır.