Bilgilendirici Metin Türlerinin Özelliklerini Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Deneme, makale, biyografi, otobiyografi ve anı metin türleri hakkında verilen bilgilerin doğru olup olmadığını belirleyeceksin.