Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Dönüştürme

Matematik - Canlandırma

Bileşik kesirlerin paydası bize bir bütünün kaç eşit parçadan oluştuğunu, payı ise elimizde bu eşit parçalardan kaç tane olduğunu söyler. Bu nedenle bileşik kesirleri tam sayılı kesre dönüştürmek için bileşik kesrin payı paydasına bölünür. Bu bölme işleminde bölüm; tam sayılı kesrin tam kısmını, kalan tam sayılı kesrin pay kısmını, bölen ise tam sayılı kesrin paydasını gösterir. 

Bir bileşik kesrin  tam sayılı kesre çevrilmesi ile ilgili bu konu anlatımında bileşik kesirlerin nasıl tam sayılı kesir şeklinde ifade edilebileceğini görebilirsiniz.