Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Çevirme

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Bileşik kesirlerin paydası bir bütünün kaç eşit parçadan oluştuğunu, payı ise elimizde bu eşit parçalardan kaç tane olduğunu söyler. Bu nedenle bileşik kesirleri tam sayılı kesre dönüştürmek için bileşik kesrin payı paydasına bölünür. Bu bölme işleminde bölüm; tam sayılı kesrin tam kısmını, kalan tam sayılı kesrin pay kısmını, bölen ise tam sayılı kesrin paydasını gösterir. 

Bu interaktif etkinlikte, bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere dönüştürme ile ilgili çeşitli sorular çözebilirsiniz.