Bildirme Kipleri Belirleme

Türkçe - Konu Anlatımı

Fiilin zamanını bildiren kiplere haber kipleri denir. Görünen (bilinen) geçmiş zaman, öznenin bizzat gördüğü veya yaşadığı fiilleri bildirir. Duyulan (öğrenilen) geçmiş zaman, öznenin görmediği, yaşamadığı, ancak başkasından duyarak anlattığı fiilleri bildirir. Şimdiki zaman, içinde bulunulan zamandır. Fiilin, içinde bulunulan zamanda gerçekleştiğini ya da gerçekleştirildiğini anlatır. Gelecek zaman, fiilin, içinde yaşanılan zamandan sonra gerçekleşeceğini, şimdilik tasarı halinde olduğunu bildirir. Geniş zaman, eylemin her zaman yapıldığını bildiren kiptir.

Bu konu anlatımında, görünen (bilinen) geçmiş zaman, duyulan (öğrenilen) geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zamanın anlatımını bulabilirsin.