Bildirme Kipleri Belirleme - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, verilen cümlelerdeki altı çizili fiilleri, bu fiillere ait zamanlarla eşleştireceksiniz.