Beylikten Devlete 15. yüzyıl

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Kuruluştan İstanbul’un fethine kadar olan dönemde devletin hüküm sürdüğü yerler ile iskan politikası, askeri, ekonomik ve toplumsal yapı detaya girilmeden anlatmak.