Beylikten Devlete 14. yüzyıl

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Kuruluştan İstanbul’un fethine kadar olan dönemde devletin hüküm sürdüğü yerler ile iskan politikası, askeri, ekonomik ve toplumsal yapı detaya girilmeden anlatmak.

Kuruluştan İstanbul’un fethine kadar olan dönemde devletin hüküm sürdüğü yerler ile iskan politikası, askeri, ekonomik ve toplumsal yapı detaya girilmeden anlatmak.