Betimleme - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Verilen şiirlerde geçen betimlemelerle betimlemesi yapılan kavram ve varlıklara ait resimleri eşleştirebilirsin.