Besin Zincirini Etkileyen Faktörler

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Belirli bir yaşam alanında yaşayan canlılar arasında, besin zinciriyle gösterdiğimiz bir beslenme ilişkisi vardır. Bu beslenme ilişkisiyle canlıların yaşamları birbirine bağlıdır. Bu nedenle, bir canlının sayısında meydana gelen değişim, diğer canlıları da etkiler.

Üreticiden tüketiciye enerji akışı interaktif etkinliğinde, Marmaris Milli Parkı’nda yaşayan kartallar, tavşanlar ve bitkiler arasındaki beslenme ilişkilerini; su ve güneş gibi abiyotik faktörlerin besin zincirine olan etkilerini gözlemleyebilirsiniz.